Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

PRTR​El​ Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és un instrument promogut per la Unió Europea per a mitigar l'impacte de la pandèmia COVID-19, transformant la societat amb l'objectiu de modernitzar el teixit productiu, impulsar la “descarbonització” i el respecte al medi ambient, fomentar la digitalització i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació i a la formació i aconseguir, en definitiva, una major capacitat de la societat a l'hora de donar resposta a problemes com el de la pandèmia.


  Usa las teclas izquierda y derecha para navegar entre pestañas.

  L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, estableix l'obligació, en el seu article 6, apartat 1, que tota entitat que participe en l'execució de les mesures del PRTR dispose d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeta garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
   
  El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 19 d'abril de 2022, va aprovar els següents documents:

  Canal de denúncies

  Un aspecte essencial en l'execució de les mesures incorporades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és el relatiu a la protecció dels interessos financers de la Unió Europea enfront dels quatre riscos específics que s'associen a aquesta execució: el frau, la corrupció, els conflictes d'interés i el doble finançament.

  Una eina fonamental per a aquestes actuacions és el Canal de denúncies del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència, de el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, encarregat de tramitar i donar curs a les comunicacions rebudes.


  El Govern d'Espanya ha dedicat una pàgina web específica al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a facilitar l'accés a tota la seua informació de manera clara, accessible i permanentment actualitzada:

  Altres enllaços d'interés:

  Relació de projectes finançats per fons europeus dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:

  • Desenvolupament de l'emprenedoria tecnològica i la demanda tecnològica, en el marc de l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital del Programa Estatal de R+D+i orientada a reptes de la societat. Creació de la xarxa d'oficines Accelera PIME per a entorns rurals, C029/21-ED.
  • Formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere.
  • Enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques
  • Digitalització del cicle urbà de l'aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la província de Castelló

  S'està plantejant reformar l'edifici principal del Complex Socioeducatiu Penyeta Roja amb l'objectiu d'aconseguir una millora de l'eficiència energètica, de la seua accessibilitat i de l'habitabilitat i seguretat. El Complex podria optar a ajudes econòmiques mitjançant el Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP) del Ministeri  de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, cofinançat en el marc de la iniciativa “NEXT GENERATION EU” component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

  La participació de la ciutadania en la formulació del projecte del Complex resulta clau per a completar el diagnòstic que estem realitzant.  Per a això s'han dissenyat les següents enquestes segons el públic destinatari:

  No trobes el que busques?

  Prova amb el nostre buscador