Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Tallers T'Avalem

Tallers T'Avalem en Centres CEDES

LABORA      Els projectes T'AVALEM són programes mixtos d'ocupació i formació cofinançats per LABORA i el Fons Social Europeu. 

A través d'aquests tallers l'alumnat desenrotllarà un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l'aprenentatge, al mateix temps que rep un sou i realitza obres o servicis d'interés general en la seua localitat.

Les persones destinatàries d'este programa són jóvens majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els següents requisits mínims per a poder ser seleccionats com a alumnat dels projectes T’AVALEM:


  • Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Els arreplegats en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
  • Els previstos en l'art. 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de  gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a la formació.

Cada un d'estos tallers té una duració de dotze mesos. Els projectes estan dirigits a l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, i permeten l'obtenció d'un certificat de professionalitat que acredita el que aprén. D'esta manera, es millora la qualificació professional de les persones desempleades per a afavorir la seua inserció laboral.

La formació és totalment gratuïta per a l'alumnat.

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador