Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Política de qualitat

Política de Qualitat. ISO 9001

Els òrgans polítics de la Diputació de Castelló, i més concretament els seus responsables del Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals, instrumentat a través del seu personal, han adquirit el compromís d'aconseguir el major nivell de qualitat del servei oferit a les persones usuàries i parts interessades.

Conscients de l'alt grau de competitivitat dels mercats i de l'alt grau de professionalització d'estos, la Direcció Estratègica del Servei establix esta política de Qualitat amb la finalitat de complir els requisits per a mantindre la satisfacció i confiança de les persones usuàries i parts interessades.

Per això, el Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals, es compromet a liderar un pla de millora contínua mitjançant un Sistema de Gestió de Qualitat concorde a l'ISO 9001. Amb esta intenció, posem en marxa esta Política de Qualitat, que serà comunicada a tot el personal del Servei i posada a la disposició de les persones usuàries i parts interessades que vulguen conéixer-la.

En tots els programes i accions, el Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals es compromet amb un enfocament centrat en la persona usuària, assegurant el tracte d'igualtat i no discriminació, la transparència de gestió i el bon govern.

Això ens porta a definir la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS en la qual es fonamenta el treball d'este Servei, amb la finalitat d'establir els fonaments de referència per al desenvolupament dels nostres objectius i política de qualitat.

  • Missió: El Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals té com a missió promoure el desenvolupament i la cohesió econòmica, social i territorial de la Província de Castelló, a nivell nacional i europeu, a fi de millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
  • Visió: La visió del Servei és la d'establir els recursos econòmics i humans, juntament amb les ferramentes necessàries, per a garantir una atenció òptima a les persones usuàries; oferint serveis per al foment de l'ocupació, l'emprenedoria i el desenvolupament del teixit empresarial. Tot això, dins del marc de les polítiques i instruments financers de la Unió Europea.
  • Valors: Respecte a les persones, Igualtat d'oportunitats, Creixement personal i professional, Optimització de recursos, Transparència, Inclusió i Responsabilitat social, Integració Europea, foment del creixement sostenible i la digitalització.

En este context, el departament establix els següents principis de la seua Política de Qualitat:

  1. El Servei estudia, analitza i entén les necessitats i els requisits de les persones usuàries i parts interessades, a fi de satisfer-los en grau màxim. També es compromet a complir amb els requisits legals aplicables a les accions que es desenvolupen.
  2. S'establiran objectius de qualitat coherents i quantificables, que s'adequaran contínuament a la nostra Política de Qualitat.
  3. Es realitzaran revisions periòdiques del Sistema de Gestió de la Qualitat per a assegurar la seua adequació. Es verificarà i quantificarà el seu grau d'implementació. A més, servirà com una ferramenta precisa per a la millora d'este. S'establiran indicadors adequats a nivell estratègic i operacional per a la generació de coneixement que permeta redefinir estratègies de manera àgil i transparent.
  4. Es garantirà la dotació de recursos humans multidisciplinaris altament qualificats per a l'acompliment de tots els projectes i actuacions dirigides al foment de l'ocupació, l'emprenedoria i creixement del teixit empresarial, especialment a l'interior de la província a través dels Centres CEDES; així com la dotació de recursos econòmics a través del pressupost provincial.
  5. Donada la gran importància que tenen les entitats proveïdores dins del nostre procés, el Servei implementarà les accions necessàries per a implicar-les dins del Sistema de Gestió de Qualitat i facilitares les ferramentes i infraestructures necessàries per a l'optimització de la seua gestió.
  6. Tota activitat es desenvoluparà seguint el principi “Do not significant harm” (no causar mal significatiu al medi ambient) impulsat per la UE per a garantir un creixement econòmic sostenible.

Esta Política serà comunicada a tot el personal del Servei i serà el motor de totes les actuacions que duguen a terme.

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador