Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Lobby

Lobby

Disseny i desenrotllament de plans de lobby estratègics per al desenrotllament provincial.

S'articula per mitjà de plataformes o instruments de cooperació transnacionals específics per a cada estratègia. 

Lobby executiu

Accions entre el President de la Diputació Provincial amb les institucions, organismes i administracions públiques de la UE.

Lobby sectorial

Permeten participar en grups de referència en la UE maximitzant recursos, creant sinergies estratègiques i augmentant la visibilitat de les nostres accions. 

 • Sector ceràmic
  • UNIC: Associació Internacional de ciutats de la ceràmica
  • Ruta Europea de la Ceràmica, Institut Europeu de Rutes Culturals, Consell d'Europa
 • Sector municipal
  • PARTENALIA: Associació Internacional de Províncies per a la cooperació territorial
  • CEPLI: Confederació Europea de Poders Locals Intermedis
 • Sector empresarial
  • European Business Innovation Network: Xarxa Europea de Dones Mentores
 • Sector mediambiental
  • ACR+: Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible dels Recursos


UNIC
CEPLI
PARTENALIA

ACR+

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador