Servei d’Assessorament Especialitzat

Servei d’Assessorament Especialitzatpdf

1. Assistència tècnica a municipis mitjançant la prestació de serveis
2. Assistència tècnica a PiMES