Àrees de treball

Cobrim tres àrees de treball, interconnectades entre si:

  1. Promoció Econòmica

    El paquet d’iniciatives del qual ve recollit en l’ESTRATÈGIA PROVINCIAL PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ, L’EMPRENEDORIA I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA

    portada-001

  2. Relacions Internacionals
  3. Promoció Ceràmica