Logo de la Diputació de Castelló Promoción Económica Àrees i entitats

Finançament d'iniciatives de promoció de l'ocupació

Finançament d'iniciatives de promoció de l'ocupació

La Diputació de Castelló, a través del Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals, destina ajudes econòmiques a accions innovadores impulsades per entitats de la província, que busquen reduir la desocupació o recolzar les persones desempleades.

En la seua aposta per fomentar l'ocupació, la Diputació dota una línia de subvencions que permet, basant-se en la concurrència competitiva, cofinançar projectes en este sentit.


Més informació: Servei de Promoció Econòmica i Relaciones Internacionals – Tel. 964 35 99 81 – peconomica@dipcas.es


PROJECTES SELECCIONATS EDICIÓ 2019

Ajudes econòmiques per a accions innovadores de foment de l'ocupació, emprenedoria i promoció econòmica

La Diputació de Castelló subvenciona a 29 entitats privades sense ànim de lucre per a desenrotllar projectes que impulsen l'ocupació, que fomenten la iniciativa emprenedora a través de fórmules innovadores i, en definitiva, contribuïsquen a la promoció econòmica de la província. Açò suposa una inversió de prop de 300.000 euros en projectes, els resultats de la qual està previst beneficien a més de 5.500 castellonencs.

Els 13 projectes seleccionats que desenrotllen iniciatives dirigides a fomentar l'ocupació són els següents:



PATIM

Programa Orienta't

Objectius: Amb este projecte es pretén eradicar el màxim possible les carències presentades en persones desempleades de llarga duració, i per tant, la seua inserció laboral

Accions proposades

 • Entrevistes individuals 
 • Taller de tècniques de busca d'ocupació
 • Taller d'habilitats socials 
 • Taller d'actituds personals

www.patim.info


FUNDACIÓ SÍNDROME DE DOWN

Programa orientació i innovació laboral

Objectius: Amb este projecte es pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i afavorir la seua plena inclusió familiar, social i laboral 

Accions proposades

 • Entrevistes - diagnòstic individualitzades per a elaborar CV i cartes de presentació 
 • Fase de prospecció empresarial (busca d'empreses interessades i candidats)
 • Fase d'inclusió laboral: l'empresa tria al seu candidat i es treballa la seua incorporació
 • Fase de preparació i seguiment laboral
 • Fase d'atenció a les famílies: conciliació i donar pautes de reforç positiu

www.downcastellon.com


ASPAS ASOC. FAMÍLIES I PERSONES SORDES PROV. CS

Acostant la discapacitat auditiva al teixit empresarial de la província de Castelló

Objectius: Millorar l'autonomia i ocupabilitat de les persones amb discapacitat auditiva per a afavorir la seua inclusió sociolaboral. Dotar-los de ferramentes de busca activa d'ocupació i augmentar el seu coneixement sobre la xarxa empresarial. Sensibilitzar al món empresarial. 

Accions proposades

 • Disseny i elaboració d'un Quadern BAE (Busca Activa d'Ocupació)
 • Presa de contacte amb empreses
 • Realitzar visites guiades amb els participants a les empreses
 • Anàlisi i avaluació de les visites guiades

Facebook ASPAS Castellón


FUNDACIÓ ALZHEIMER SALOMÉ MOLINER

Taller de formació per a cuidadors formals de persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències

Objectius: Formar professionals en les cures bàsiques en la malaltia d'Alzheimer i altres demències. Oferir una via d'accés a l'ocupació a col·lectius desfavorits en zones rurals.

Accions proposades

 • Tres cursos de formació de 20 hores cada un

Facebook Fundación Salome Moliner


ASOC. PROV. FAMILIARS DE PERSONES AMB ALZHEIMER I ALTRES DEPENDÈNCIES DE CASTELLÓ

Taller de formació per a cuidadors formals de persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències

Objectius: Millorar la qualitat de vida del cuidador principal i del malalt a fi de promoure la busca d'ocupació. 

Accions proposades

 • Difusió del taller
 • Formació de 10 hores per a cuidadors formals
 • Seguiment del taller

Facebook AFA Castellon


CENTRE DE DESENVOLUPAMENT RURAL ALT MAESTRAT

Accions innovadores de foment de l'ocupació, emprenedoria i promoció econòmica de 2019

Objectius: Millorar l'ocupabilitat de les persones immigrants desempleades, principalment dones, que viuen en l'entorn rural

Accions proposades

 • Curs d'alfabetització en llengua castellana
 • Club de busca (TIC)
 • Curs d'agroecologia i gestió d'horts urbans
 • Curs de capacitació de cuidadors de persones dependents (Servici d'ajuda a domicili)
 • Taller creatiu de costura i reciclatge tèxtil

www.cdraltmaestrat.org


ASOC. TEKOA

Projecte Teixint Futur

Objectius: Recolzar el desenrotllament local sostenible en les zones rurals i impulsar la igualtat de gènere per a dones vulnerables

Accions proposades

 • Curs d'iniciació a la costura

CASDA ASOC. CIUTADANA CONTRA LA SIDA DE CASTELLÓ

Construint el futur de persones amb VIH/SIDA i/o en risc d'exclusió social a través de l'ocupació

Objectius: Construcció d'una realitat sociolaboral estable per a les persones que es troben en una situació d'exclusió social, especialment persones que viuen amb VIH

Accions proposades

 • Suport i acompanyament en el seu procés d'inserció laboral
 • Tallers individuals i grupals d'orientació Laboral 
 • Prospecció empresarial per a millorar la percepció del col·lectiu 
 • Campanya de sensibilització: III Jornada “Eliminant Obstacles, construint ocupació”
 • II Trobada amb empreses compromeses i responsables amb el VIH i el sida 
 • II Jornada de discapacitat i ocupació
 • Difusió del programa entre beneficiaris

www.casda.es


CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE

Projecte “Jovens Suport”

Objectius: Acompanyar el jove en el creixement personal, familiar, social, relacional i laboral, dotant-li d'autonomia i criteri

Accions Proposades

 • Itineraris integrats d'inserció laboral de 4 mesos
 • Curs d'activitats auxiliars en vivers i jardins i centres de jardineria
 • Una altra formació complementària

www.caritas-sc.org


FUNDACIÓ TOTS UNITS

Up Cycling

Objectius: Desenrotllar una nova línia de formació de reciclatge de residus urbans i oferir nous productes recuperats a clients per al foment del consum sostenible

Accions proposades

 • Taller de formació Up Cycling 
 • Taller pre laboral

totsunits.org


COCEMFE CS

Jornades motivacionals per a l'Ocupabilitat de les persones amb Discapacitat

Objectius: Afavorir el creixement personal i l'autonomia de persones amb discapacitat, adaptades al col·lectiu de dones dedicades a la llar, així com discapacitat intel·lectual i mental greu

Accions proposades:

 • Dos jornades motivacionals per a dones sense experiència laboral
 • Dos jornades per a persones amb discapacitat intel·lectual o mental

cocemfecs.org


ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE TÈCNICS CERÀMICS

Accions innovadores per a el foment de l'ocupació, emprenedoria i promoció econòmica 2019 

Objectius: Acostar a jóvens estudiants l'ATC, per a informar-los de l'existència de l'ecosistema ceràmic de la nostra província

Accions proposades

 • Xarrada de difusió per Juan José Montoro, President d'ATC
 • Xarrada d'orientació al mercat laboral
 • Xarrada “Com emprendre: de la idea a l'empresa”

atece.org


ASSOCIACIÓ AANTEA (AJUDA A XIQUETS AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA)

Jornades d'Ocupació i TEA

Objectius: Inserció laboral de persones amb TEA

Accions proposades

 • Formació inicial sobre la busca activa d'ocupació
 • Posada en pràctica a través de la Jornada d'Ocupació per a persones amb TEA

Facebook de AANTEA