Iniciativa lobby

Disseny i execució de plans de lobby estratègics per al desenvolupament provincial segons els criteris europeus de cohesió econòmica i territorial.

S’articula mitjançant plataformes de cooperació permanents o instruments de cooperació transnacionals, específics per a cada estratègia. S’estructura en dos blocs de treball complementaris:

Iniciativa lobbypdf

1. Lobby executiu.
2. Lobby sectorial.