Finançament d’Iniciatives en Suport de l’Ocupació

La Diputació de Castelló, a través del Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals, destina ajudes econòmiques a accions innovadores impulsades per entitats de la província que busquen reduïr la desocupació o donar suport a les persones desocupades.

En la seua aposta per fomentar l’ocupació, la Diputació dota d’una línea de subvencions que permiteix, en base a la concurrència competitiva, cofinanciar projectes en aquest sentit.

Enllaç a l’apartat web Subvencions Promoció Econòmica

Més informació: Servei de Promoció Econòmica, Relacions Internacionals i Promoció Ceràmica de la Diputació de Castelló- Tel. 964 35 99 81 – E-mail: peconomica@dipcas.es


PROJECTES SELECCIONATS EDICIÓ 2018

AJUDES ECONÒMIQUES A ACCIONS INNOVADORES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ, L’EMPRENEDORIA i PROMOCIÓ ECONÒMICA

Per a la convocatòria de 2018, 26 entitats privades sense ànim de lucre han sigut subvencionades per a desenvolupar diferents projectes que busquen impulsar l’empleabilitat, fomentar la iniciativa emprenedora a través de fòrmules innovadores i en definitiva, contribuïr a la promoció econòmica de la província.

Prop de 200.000 euros és l’import total de la convocatòria d’ajudes que la Diputació Provincial destinarà als projectes, els resultats dels quals està previst beneficien a més de 5.500 castellonencs.
Els huit projectes seleccionats que desenrotllen iniciatives dirigides a fomentar l’OCUPACIÓ són els següents:

ASPAS Castelló
“Projecte per a la inclusió sociolaboral de les Persones amb Discapacitat Auditiva”

Objectius:Millorar l’autonomia i l’ocupació de les persones amb discapacitat auditiva per a afavorir la seua inclusió sociolaboral.

Accions proposades:
Tallers d’orientació laboral
Orientació vocacional
Suport psicològic
Actualitzar la “Guia de recursos de la discapacitat auditiva de la província de Castelló”

Facebook ASPAS Castellón

AIECS
“Associació Provincial d’Instal·ladors Elèctrics i activitats similars de Castelló”

Objectius: Renovar l’aposta per la formació com a element clau per al desenvolupament i la incorporació de nous professionals al comprat

Accions proposades:
Borsa de Treball per a instal·ladors recentment titulats
Mentorizació a emprenedors per a la realització d’un pla de negoci
Realització de 9 Jornades Orientació Professional. Dirigides, tant a alumnes com a pares, que comencen el seu últim curs de cicles formatius de la branca elèctrica.

www.aiecs.es

CASDA Associació ciutadana contra la Sida
“Construint el futur de persones amb VIH/Sida en risc d’exclusió social a través de l’ocupació”

Objectius: Inclusió soci-laboral de persones amb VIH/sida en risc d’exclusió social

Accions proposades:
Acompanyament dels participants en el seu procés d’inserció laboral (orientació laboral, intervenció educativa i promoció social, formació, entrenament laboral)
Campanya de sensibilització: “Eliminant obstacles, construint ocupació”
Accions de prospecció entre el teixit empresarial per a conscienciació
Coordinació entre entitats membres de l’associació nacional d’integració laboral de persones amb VIH “Treballant en positiu” per a conjuminar criteris i forces d’actuació

www.casda.es

Fundación Amigo Castellón
“Projecte INSOLA”

Objectius: Dissenyar i executar itineraris personalitzats que afavorisquen la integració soci-laboral per a persones amb problemes d’addiccions

Acciones proposades:
Orientació: tallers de motivació
Formació pre-laboral: cursos i tallers d’autoestima, habilitats socials, ‘mindfulness’,etc
Orientació especialitzada: grups d’acte-control i acte-confiança laboral, taller d’habilitats socials laborals, consolidació de la inserció (intermediació laboral).

www.proyectoamigo.org

Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón
“Pre-Ocupat”

Objectius: Millorar competències personals, socials i tècniques que permeten aprendre a treballar en necessitats reals a través dels serveis a la comunitat

Accions proposades:
Exercicis pràctics i teòrics bàsics de condicionament i neteja d’espais de la comunitat
Exercicis de lectura, escriptura, matemàtiques, càlcul
Tallers habilitats socials, resolució de conflictes, relació amb l’entorn
Exercicis de participació en altres recursos comunitaris d’orientació, formatius o de cerca d’ocupació
Exercicis transversals basats en educació en valors, en ciutadania, riscos laborals etc
Informàtica
Xarrades
Visites i eixides culturals, formatives
Video-fòrum
Accions d’orientació laboral

www.caritas-sc.org

Fundación Síndrome de Down
“Treball amb suport”

Objectius: Projecte integrador de millora de la inserció laboral dels joves amb discapacitat intel·lectual centrant-se en el suport a l’usuari en els diferents àmbits: personal, amb les famílies, amb el preparador/a laboral, amb la fundació…)

Accions proposades:
Prospecció empresarial amb la finalitat d’informar i assessorar sobre els avantatges de la contractació de treballadors amb discapacitat intel·lectual
Inclusió laboral amb el suport del preparador laboral
Preparació i seguiment laboral. Supervisió
Atenció a les famílies

www.downcastellon.com

Asociación Española de Técnicos Cerámicos
“Dinamització laboral per a jovens tècnics ceràmics”

Objectius: Facilitar la inserció laboral de joves tècnics ceràmics mitjançant la formació i la cerca activa d’ocupació

Accions proposades:
Fòrum de diàleg entre joves tècnics i professionals amb experiència
Activitats formatives en tecnologia, gestió i valors
Activitat d’intermediació laboral
Transmissió del coneixement a través de reunions del grup de sèniors “Terra i Foc”
Difusió de la labor de l’ATC

www.atc.org

Fundació Tots Units
“Inserció laboral per a les persones amb aturades en situació de risc o exclusió social”

Objectius: Promocionar laboralment a les persones amb més dificultat d’integració social i laboral i la creació d’ocupació

Accions proposades:
Servei d’acolliment i Orientació laboral
Programes de Formació Prelaboral i Ocupacional
Servei d’Intermediació laboral
Promoció d’ocupació a través de l’Empresa d’Inserció

www.totsunits.org

Fundación Alzheimer Salomé Moliner
“Taller de formació per a cuidadors formals de persones amb Alzheimer o altres demències”

Objectius:
Formar a professionals en les cures bàsiques en la malaltia d’Alzheimer i altres demències
Oferir una via d’accés a l’ocupació a col·lectius desfavorits en zones rurals

Accions proposades:
Curs de formació de 20 hores, desenvolupat en 5 sessions de 4 hores, utilitzant una metodologia basada en tècniques de participació activa

www.salomemoliner.org

Cocemfe Maestrat
“II Jornades sobre la millora de la empleabilitat en persones amb diversitat funcional de l’Associació de Persones amb Discapacitat de Cocemfe Maestrat”

Objectius: Oferir formació a les persones amb diversitat funcional per a la cerca d’ocupació, a més dels professionals i/o especialistes del col·lectiu

Accions proposades:
Avaluació i orientació vocacional, formativa i profesional
Formació en habilitats prelaborals i d’adaptació laboral
Formació en habilitats laborals i personals
Intermadiación laboral i adapació al lloc per preparador laboral
Seguiment i complementació d’orientació vocacional, formativa i professional

www.cocemfemaestrat.org

Hort del Manyano Coop V.
“L’agricultura Social com a eina per a la millora de la empleabilidad social acreditada en el Hort Social Municipal mes d’Enriera”

Objectius: Millorar l’ocupació de persones en situació de vulnerabilitat social acreditada, a través de la formació i capacitació en el sector primari o agrari.

Accions proposades:
Curs sobre Horticultura ecològica nivell bàsic des d’un enfocament de canvi climàtic, dirigit a col·lectius diferenciats amb necessitats afegides. Durada 30hores
Taller pràctic “llavor i planter autòcton”
Taller “Com fer conserves ecològiques dels teus ressò-hortalisses”
Taller el meu hort ecològic i familiar a càrrec de Mariano Bueno
Taller composta: metabolisme urbà actiu
Jornades d’acció social per a la millora de la empleabilidad de persones en situació de vulnerabilitat social en el sector ambiental i verd de Castelló

Facebook Hort del Manyano Coop V.

Fundació Noves Sendes de la Comunitat Valenciana
“Accions per a la promoció de l’agricultura de proximitat”

Objectius: Facilitar l’accés a l’ocupació en el camp de l’Agricultura Social, sensibilitzar als futurs consumidors sobre les excel·lències del producte de proximitat i promocionar el consum local

Accions proposades:
Jornades de portes obertes
Canal de Youtube ‘de l’horta a casa’
Visita d’escolars i alumnes d’institut
Tallers de cuina

www.novessendes.org

PATIM
“Integració sociolaboral de persones amb addiccions tòxiques i no tòxiques”

Objectius: Cobrir les manques presentades per la persona beneficiària en qualsevol dels nivells d’interacció que engloben l’enfocament primordial del servei.

Accions proposades:
Donar servei d’integració sociolaboral, intentant, per mitjà de les estratègies necessàries possibilitar la seua autonomia personal. El seu principal col·lectiu d’atenció segueixen sent les persones amb addiccions tòxiques i no tòxiques així com patologies associades
Possibilitar l’adquisició de coneixements i eines que faciliten la cerca activa organitzada i planificada d’ocupació
Fomentar l’autoconeixement per a desenvolupar habilitats personals i socials i afavorir així, la integració de les persones en la societat

www.patim.org


Projectes subvencionats 2017

Projectes subvencionats 2016