Financiació d’Iniciatives de Suport als Desocupats

asesoram empleoLa Diputació de Castelló, a través del Servei de Promoció Econòmica i Relacions Internacionals, destina ajudes econòmiques a accions innovadores impulsades per entitats de la província que busquen reduïr la desocupació o donar suport a les persones desocupades.

En la seua aposta per fomentar l’ocupació, la Diputació dota d’una línea de subvencions que permiteix, en base a la concurrència competitiva, cofinanciar projectes en aquest sentit.

Enllaç a l’apartat web Subvencions Promoció Econòmica

Més informació: Servei de Promoció Econòmica, Relacions Internacionals i Promoció Ceràmica de la Diputació de Castelló- Tel. 964 35 99 81 – E-mail: peconomica@dipcas.es


PROJECTES SELECCIONATS EDICIÓ 2017

 AJUDES ECONÒMIQUES A ACCIONS INNOVADORES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ,  L’EMPRENEDORIA i PROMOCIÓ ECONÒMICA

Per a la convocatòria de 2017, 21 entitats privades sense ànim de lucre han sigut subvencionades per a desenvolupar diferents projectes que busquen impulsar l’empleabilitat, fomentar la iniciativa emprenedora a través de fòrmules innovadores i en definitiva, contribuïr a la promoció econòmica de la província.

Prop de 200.000 euros és l’import total de la convocatòria d’ajudes que la Diputació Provincial destinarà als projectes, els resultats dels quals està previst beneficien a més de 5.500 castellonencs.

Els huit projectes seleccionats que desenrotllen iniciatives dirigides a fomentar l’OCUPACIÓ són els següents:

CASDA Associació ciutadana contra la Sida
“Construint el futur de persones amb VIH/Sida en risc d’exclusió social a través de l’ocupació”

Objectius: Inclusió soci-laboral de persones amb VIH/sida en risc d’exclusió social

Accions proposades:
Acompanyament dels participants en el seu procés d’inserció laboral (orientació laboral, intervenció educativa i promoció social, formació, entrenament laboral)
Campanya de sensibilització: “Eliminant obstacles, construint ocupació”
Accions de prospecció entre el teixit empresarial per a conscienciació
Coordinació entre entitats membres de l’associació nacional d’integració laboral de persones amb VIH “Treballant en positiu” per a conjuminar criteris i forces d’actuació

casda

www.casda.es

Fundación Acción Contra el Hambre
“Vives Emplea la Plana Alta”

Objectius: Facilitar l’accés al món professional de persones en risc d’exclusió de la comarca de la Plana Alta a través de la millora de la empleabilitat i l’adquisició de competències emprenedores

Accions proposades:
Sessions de coaching grupal sobre habilitats bàsiques i competències (10h/setmanals)
Sessions personalitzades per a millorar les oportunitats d’ocupació (1h/mes per participant)
Contacte amb empreses i voluntariat corporatiu
Participació en esdeveniments i xarxes vinculats als interessos professionals dels participants

foto accion contra el hambre

www.accioncontraelhambre.org/es

Fundación Amigo Castellón
“Projecte INSOLA”

Objectius: Dissenyar i executar itineraris personalitzats que afavorisquen la integració soci-laboral per a persones amb problemes d’addiccions

Acciones proposades:
Orientació: tallers de motivació
Formació pre-laboral: cursos i tallers d’autoestima, habilitats socials, ‘mindfulness’,etc
Orientació especialitzada: grups d’acte-control i acte-confiança laboral, taller d’habilitats socials laborals, consolidació de la inserció (intermediació laboral).

fund amigó

www.proyectoamigo.org

Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón
“Pre-Ocupat”

Objectius: Millorar competències personals, socials i tècniques que permeten aprendre a treballar en necessitats reals a través dels serveis a la comunitat

Accions proposades:
Exercicis pràctics i teòrics bàsics de condicionament i neteja d’espais de la comunitat
Exercicis de lectura, escriptura, matemàtiques, càlcul
Tallers habilitats socials, resolució de conflictes, relació amb l’entorn
Exercicis de participació en altres recursos comunitaris d’orientació, formatius o de cerca d’ocupació
Exercicis transversals basats en educació en valors, en ciutadania, riscos laborals etc
Informàtica
Xarrades
Visites i eixides culturals, formatives
Video-fòrum
Accions d’orientació laboral

Cáritas

www.caritas-sc.org

Fundación Síndrome de Down
“Treball amb suport”

Objectius: Projecte integrador de millora de la inserció laboral dels joves amb discapacitat intel·lectual centrant-se en el suport a l’usuari en els diferents àmbits: personal, amb les famílies, amb el preparador/a laboral, amb la fundació…)

Accions proposades:
Prospecció empresarial amb la finalitat d’informar i assessorar sobre els avantatges de la contractació de treballadors amb discapacitat intel·lectual
Inclusió laboral amb el suport del preparador laboral
Preparació i seguiment laboral. Supervisió
Atenció a les famílies

fundsindrdown

www.downcastellon.com

Asociación Española de Técnicos Cerámicos
“Dinamització laboral per a jovens tècnics ceràmics”

Objectius: Facilitar la inserció laboral de joves tècnics ceràmics mitjançant la formació i la cerca activa d’ocupació

Accions proposades:
Fòrum de diàleg entre joves tècnics i professionals amb experiència
Activitats formatives en tecnologia, gestió i valors
Activitat d’intermediació laboral
Transmissió del coneixement a través de reunions del grup de sèniors “Terra i Foc”
Difusió de la labor de l’ATC

ATC

www.atc.org

Fundación Alzheimer Salomé Moliner
“Taller de formació per a cuidadors formals de persones amb Alzheimer o altres demències”

Objectius:
Formar a professionals en les cures bàsiques en la malaltia d’Alzheimer i altres demències
Oferir una via d’accés a l’ocupació a col·lectius desfavorits en zones rurals

Accions proposades:
Curs de formació de 20 hores, desenvolupat en 5 sessions de 4 hores, utilitzant una metodologia basada en tècniques de participació activa

alzheimersalomé

www.salomemoliner.org

Cocemfe Maestrat
“I Jornades sobre la millora de la empleabilitat en persones amb diversitat funcional de l’Associació de Persones amb Discapacitat de Cocemfe Maestrat”

Objectius: Oferir formació a les persones amb diversitat funcional per a la cerca d’ocupació, a més dels professionals i/o especialistes del col·lectiu

Accions proposades:
L’entrevista
El disseny del CV
Dret bàsic laboral
Pràctiques en un entorn de treball real en un hort ecològic

www.cocemfemaestrat.org


Projectes subvencionats 2016